Upozornění: V rámci migrace e-mailu nebudete muset nic potvrzovat. Proto prosím věnujte zvýšenou pozornost na podvodné maily. Neklikejte na podezřelé odkazy a nikde nevyplňujte své přihlašovací údaje.
email
Let's start

Let's start


Let's start

Let's start


Let's start


Let's start


Let's start


Let's start
Změna preferované a odesílací emailové adresy Moodle CTU Moodle CTU
Do své emailové schránky se budete moct přihlásit na stránce https://outlook.office365.com. Jako přihlašovací jméno zadejte svůj username ve formátu username@cvut.cz a heslo bude stejné jako do ostatních aplikací ČVUT.
Moodle CTU

Pro studenty a zaměstnance: Přihlašovací jméno: username@cvut.cz

Heslo: Heslo ČVUT

Webový přístup: outlook.office365.com

IMAP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 993 / SSL/TLS

SMTP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 587 / STARTTLS

Velikost schránky: 50GB

Moodle CTU
E-mailové služby provozované na ČVUT se řídí pravidly zakotvenými v Příkazu rektora č.7/2021 „Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT“ (k zobrazení je vyžadováno přihlášení). Jedním z důležitých pravidel uvedených v tomto příkazu je zákaz přeposílání emailů adresovaných do schránek vedených na ČVUT.
Moodle CTU Moodle CTU

1. Co se pro mne změní po migraci?

Zde záleží, jakým způsobem pracujete s mailovou schránkou:

a. Používám webový prohlížeč na url mail.cvut.cz -> Poté se po ukončení migrace nebudete moci přihlásit na této url, nově se budete přihlašovat na https://outlook.office365.com/ a to ve tvaru username@cvut.cz

b. Používám mailového klienta přes protokol IMAP -> Bude třeba změnit jeho konfiguraci, konkrétně IMAP server na outlook.office365.com, port 993, zabezpečení SSL/TLS, SMTP server outlook.office365.com, port 587, zabezpečení STARTTLS.

c. Používám mailového klienta přes protokol Exchange (např. MS Outlook, nativní klienti v iOS atp.) -> v tomto případě by se mělo nastavení překonfigurovat automaticky.

d. Používám sdílení kalendáře přes ICS -> změní se URL těchto odkazů je třeba tak jej v nastavení přegenerovat (níže návod) a pokud sdílíte svůj kalendář s někým, je třeba mu zaslat nový link nebo jej aktualizovat v aplikaci která kalendář používá (týká se to jen HTML a ICS kalendářů, v případě Exchange se vše přenastaví), pokud si nejste jistí, že kalendáře přes ICS publikujete, můžete to zjistit v nastavení outlooku.

2. Jak to bude s fakultní schránkou ?

Jakmile bude provedena migrace do cloudu, tak víkend 25-27.2.2022 se bude migrovat fakultní schránka do cloudového prostředí O365, tím že už účet máte se Vám obsah schránek sloučí s Vaším ČVUT mailem, zároveň ale Vám zůstanou Vaše adresy, včetně aliasů v rámci domény @fd.cvut.cz. Tedy schránka bude jen jedna, nicméně bude mít více adres např. ondrej.dolezal@cvut.cz, dolezon3@fd.cvut.cz , ondra@fd.cvut.cz.

Moodle CTU
If something still not working, please contact us on Helpdesk