Upozornění: V rámci migrace e-mailu nebudete muset nic potvrzovat. Proto prosím věnujte zvýšenou pozornost na podvodné maily. Neklikejte na podezřelé odkazy a nikde nevyplňujte své přihlašovací údaje.
email
Migrace fakultního mailu na Microsoft Exchange

Doposud uživatelé naší fakulty pro posílání a přijímaní emailů používali emailové služby, které byly spravovány interním systémem fakulty dopravní, konkrétně se jedná o systém Zimbra. Od 26.2.2022 budou nově všichni uživatelé (zaměstnanci i studenti) používat emailové služby, které budou spravovány celoplošně univerzitou ČVUT.


Co to bude pro uživatele znamenat?

Uživatelů se to v podstatě nijak nedotkne. Uživatelé budou moct i nadále používat své emailové účty na které jsou zvyklí (emailový účet ve formátu username@fd.cvut.cz), naopak migrace přináší výhody především v provázaností s MS Office 365 a MS Teams. Další výhody a možnosti jsou nastíněny také níže.


Zásadnější rozdíl nastane pouze ve změně webového grafického rozhraní pošty, protože místo rozhraní Zimbra budou uživatelé používat rozhraní MS Outlook.


Pokud již uživatel ve své mobilní, nebo desktopové verzi Outlook či Thunderbird, nebo v jiném poštovním klientu e-mail používá, tak bude třeba upravit jeho nastavení, případně pro MS Outlook je nerychlejší cesta přidat nový účet po migraci. Samotná migrace dat pak probíhá automaticky a je plánována na víkend 26.února 2022. Prakticky migrace pro uživatele znamená, že během tohoto víkendu se nebude schopen přihlásit do své e-mailové schránky, jelikož budeme kopírovat obsah Vašich schránek do MS Exchange, jakmile tento proces bude hotový, tak se uživatel bude moci přihlásit už do nového prostředí pošty MS Outlook (https://outlook.office365.com) svým přihlašovacím jménem ve tvaru username@cvut.cz. Během migrace však schránka jako taková funguje a přijímá poštu, není se třeba obávat že Vám nebude něco doručeno, nebo že by pro starou poštu se uživatel musel přihlašovat do původního Zimbra prostředí.


Bližší informace a návody čtěte níže. Pro bližší informace se obracejte výhradně na Ing. Ondřeje Doležal (ondrej.dolezal@cvut.cz). Samozřejmostí je, že v rámci migrace jsme připraveni Vám pomoci s přenastavením Vašich e-mailových klientů (MS Outlook, Thunderbird). Na tyto webové stránky pak budeme přidávat další informace, případně odpovědi k Vašim dotazům.


Informace a návody
Změna preferované a odesílací emailové adresy Přínosy a klíčové funkce Přihlášení přes web
Do své emailové schránky se budete moct přihlásit na stránce https://outlook.office365.com. Jako přihlašovací jméno zadejte svůj username ve formátu username@cvut.cz a heslo bude stejné jako do ostatních aplikací ČVUT.
Základní informace o novém emailovém účtu

Pro studenty a zaměstnance: Přihlašovací jméno: username@cvut.cz

Heslo: Heslo ČVUT

Webový přístup: outlook.office365.com

IMAP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 993 / SSL/TLS

SMTP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 587 / STARTTLS

Velikost schránky: 50GB

Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT
E-mailové služby provozované na ČVUT se řídí pravidly zakotvenými v Příkazu rektora č.7/2021 „Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT“ (k zobrazení je vyžadováno přihlášení). Jedním z důležitých pravidel uvedených v tomto příkazu je zákaz přeposílání emailů adresovaných do schránek vedených na ČVUT.
Jak si zobrazit obsah sdílené stránky Informace o migraci dat

1. Co se pro mne změní po migraci?

Zde záleží, jakým způsobem pracujete s mailovou schránkou:

a. Používám webový prohlížeč na url mail.cvut.cz -> Poté se po ukončení migrace nebudete moci přihlásit na této url, nově se budete přihlašovat na https://outlook.office365.com/ a to ve tvaru username@cvut.cz

b. Používám mailového klienta přes protokol IMAP -> Bude třeba změnit jeho konfiguraci, konkrétně IMAP server na outlook.office365.com, port 993, zabezpečení SSL/TLS, SMTP server outlook.office365.com, port 587, zabezpečení STARTTLS.

c. Používám mailového klienta přes protokol Exchange (např. MS Outlook, nativní klienti v iOS atp.) -> v tomto případě by se mělo nastavení překonfigurovat automaticky.

d. Používám sdílení kalendáře přes ICS -> změní se URL těchto odkazů je třeba tak jej v nastavení přegenerovat (níže návod) a pokud sdílíte svůj kalendář s někým, je třeba mu zaslat nový link nebo jej aktualizovat v aplikaci která kalendář používá (týká se to jen HTML a ICS kalendářů, v případě Exchange se vše přenastaví), pokud si nejste jistí, že kalendáře přes ICS publikujete, můžete to zjistit v nastavení outlooku.

2. Jak to bude s fakultní schránkou ?

Jakmile bude provedena migrace do cloudu, tak víkend 25-27.2.2022 se bude migrovat fakultní schránka do cloudového prostředí O365, tím že už účet máte se Vám obsah schránek sloučí s Vaším ČVUT mailem, zároveň ale Vám zůstanou Vaše adresy, včetně aliasů v rámci domény @fd.cvut.cz. Tedy schránka bude jen jedna, nicméně bude mít více adres např. ondrej.dolezal@cvut.cz, dolezon3@fd.cvut.cz , ondra@fd.cvut.cz.

Konfigurace poštovních klientů
V případě jakýchkoliv dalších problémů využijte Helpdesk