Upozornění: Před zahájením instalace Novellovského klienta musíte znát aministrátorské heslo a username od vašeho počítače. Pokud heslo nemáte, tak si ho před instalací vytvořte.


Stažení

Klient je dostupný ke stažení zde.

InstalaceDále postupujte podle instrukcí instalačního programu.Po restartování počítače na Vás "vyskočí" okno s výzvou k přihlášení. Zaškrtněte políčko "workstation only" a přihlaste se Vaším lokálním účtem.

Po naběhnutí systému byste měli v oznamovací oblasti systému vidět ikonu klienta. Ikona se může lišit podle verze klienta.

Na ikonu klienta klikněte pravým tlačítkem

Levým tlačítkem vyberete "Novell Client Properties" a provedete následující nastavení:

Tímto nastavením je zajištěno přihlašování do PC pouze lokálním účtem. K přístupu k síťovým diskům fakulty prověďte následující krok.If something still not working, please contact us on Helpdesk