Upozornění: Před zahájením instalace Novellovského klienta musíte znát aministrátorské heslo a username od vašeho počítače. Pokud heslo nemáte, tak si ho před instalací vytvořte.


Stažení

Software je dostupný na net.fd.cvut.cz/sluzby/swprostudenty

InstalaceDále postupujte podle instrukcí instalačního programu.Po restartování počítače na Vás "vyskočí" okno s výzvou k přihlášení. Zaškrtněte políčko "workstation only" a přihlaste se Vaším lokálním účtem.

Po naběhnutí systému byste měli v oznamovací oblasti systému vidět ikonu klienta. Ikona se může lišit podle verze klienta.

Na ikonu klienta klikněte pravým tlačítkem

Levým tlačítkem vyberete "Novell Client Properties" a provedete následující nastavení:

Tímto nastavením je zajištěno přihlašování do PC pouze lokálním účtem. K přístupu k síťovým diskům fakulty prověďte následující krok.V případě jakýchkoliv dalších problémů využijte Helpdesk