Změna preferované a odesílací emailové adresy Moodle CTU
Do své emailové schránky se budete moct přihlásit na stránce https://outlook.office365.com. Jako přihlašovací jméno zadejte svůj username ve formátu username@cvut.cz a heslo bude stejné jako do ostatních aplikací ČVUT.
Moodle CTU

Pro studenty a zaměstnance: Přihlašovací jméno: username@cvut.cz

Heslo: Heslo ČVUT

Webový přístup: outlook.office365.com

IMAP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 993 / SSL/TLS

SMTP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 587 / STARTTLS

Velikost schránky: 50GB

Moodle CTU
E-mailové služby provozované na ČVUT se řídí pravidly zakotvenými v Příkazu rektora č.7/2021 „Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT“ (k zobrazení je vyžadováno přihlášení). Jedním z důležitých pravidel uvedených v tomto příkazu je zákaz přeposílání emailů adresovaných do schránek vedených na ČVUT.
Moodle CTU
If something still not working, please contact us on Helpdesk