email
E-mail na fakultě

Každý student i zaměstnanec, kteří nově nastoupí na FD si musí zažádat o svojí emailovou schránku. Pokud jste si schránku již jednou vytvořili a ukončíte s ČVUT pracovní vztah, tak vaše chránka bude automaticky po 400 dnech zrušena. Pokud jste student a ukončíte studium, vaše schránka bude automaticky zrušena po 180 dnech. Po této lhůtě je potřeba si o schránku znovu zažádat.


Informace o migraci emailových schránek, která proběhla 26.2.2022

Změna preferované a odesílací emailové adresy Přihlášení přes web
Do své emailové schránky se budete moct přihlásit na stránce https://outlook.office365.com. Jako přihlašovací jméno zadejte svůj username ve formátu username@cvut.cz a heslo bude stejné jako do ostatních aplikací ČVUT.
Základní informace o emailovém účtu

Pro studenty a zaměstnance: Přihlašovací jméno: username@cvut.cz

Heslo: Heslo ČVUT

Webový přístup: outlook.office365.com

IMAP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 993 / SSL/TLS

SMTP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 587 / STARTTLS

Velikost schránky: 50GB

Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT
E-mailové služby provozované na ČVUT se řídí pravidly zakotvenými v Příkazu rektora č.7/2021 „Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT“ (k zobrazení je vyžadováno přihlášení). Jedním z důležitých pravidel uvedených v tomto příkazu je zákaz přeposílání emailů adresovaných do schránek vedených na ČVUT.
Konfigurace poštovních klientů
V případě jakýchkoliv dalších problémů využijte Helpdesk