KOS - Studijní informační sytém

logo
Co je to KOS?

Tato aplikace je pro vás velice důležité, dalo by se říci, že životně. Pomocí této aplikace se přihlašujete ke zkouškám, zapisujete do dalších ročníků a máte možnost žádat o stipendium. Rovněž jsou zde k nalezení informace o vyučovaných předmětech a jejich vyučujících. Tyto informace jsou převzaty z bílé knihy.

www.kos.cvut.cz

Zapis do semestru je možný pouze pomoí aplikace KOS

Pro zápis do dalšího semestru budet muset vybrat předměty dle studijního plánu. V menu vyberete > předměty > zápis předmětu > dle studijního plánu. Váš zápis je platný a uzavřený, pokud student provede v systému KOS volbu - Uzavřít zápis.

Na začátku studia máte povinnost vložit číslo bankovního účtu do aplikae KOS. Číslo účtu je použito pro zasílání stipendií.

Ostatní > Osobní údaje > Změnit kontaktní údaje

kos
V případě jakýchkoliv dalších problémů využijte Helpdesk