Novell

Novell / Micro Focus

Slouží ke sdílení souborů mezi studenty a vyučujícími na fakultě. Novellovský klient vám umožní přístup ke sdíleným diskům. F:,H:,I:,P: Nejdůležitějším diskem je disk H:, kde sdílejí vyučující materiály pro studenty. Disk F: je váš osobní disk, který slouží pro vaše data. Pokud používáte operační sytsém Linux nebo MacOS, tak pro přístup k fakultním diskům používejte FileZillu. V případě problémů s přihlášením navštivte FAQ. Novell je dostupný na net.fd.cvut.cz/sluzby/swprostudenty
V případě jakýchkoliv dalších problémů využijte Helpdesk