USERMAP

Návod na změnu osobních informací v usermapu

  1. Stránky se nacházejí na adrese: https://usermap.cvut.cz

  2. Následně kliknete na "přihlásit" (viz. obrázek).


  3. Vyplňte své uživatelské jméno a heslo (jako např. do fakultního mailu či třeba KOSu).


  4. Po úspěšném přihlášení se Vaše jméno objeví v pravém horním rohu.


  5. Po kliknutí na své jméno se přesunete na stránku s Vašimi údaji, kde v záložce nastavení lze měnit údaje. (viz. obrázek)


  6. Zde můžete měnit pouze některé položky (pozice, osobni stránky, osobní telefon, osobní e-mail,...).    Pro položky, které nemůžete přímo změnit a chcete (místnost, telefon), je nutné se obrátit na editory za FD !!!

    Jan Krčál, Lucie Zítková, Lucie Krčálová