ZMĚNA HESLA DO FAKULTNÍ SÍTĚ (NOVELL)
!!!Před změnou hesla musíte být přihlášeni v Novellu!!!

Obecné informace:

Do fakultní pošty se přihlašujete uživatelským jménem, které je shodné s uživatelským jménem pro přístup do ČVUT aplikací, heslo je rozdílné a není (3.3.32014) navázáno na další aplikace. Pokud si chcete změnit heslo do fakultní pošty, resp. pro přístup k síti FD, postupujte dle návodu níže. Pokud heslo zapomenete, musíte se osobně dostavit do K101 (Konviktská) ke správcům sítě, aby Vám heslo nastavili.

Změněné (nové) heslo Vám bude hned fungovat pro přístup jak k fakultní poště, tak k fakultní síti.


Změna hesla:

Pravým tlačítkem klikněte na ikonu Novella (červené "N") v pravém dolním rohu Vašeho monitoru.


Z nabídky vyberte následující položku:


Dále pak: