NASTAVENÍ NOVELLOVSKÉHO KLIENTA PRO PŘÍSTUP NA FAKULTNÍ DISKY


Aktualizováno 10.10.2016

!!!POZOR!!!
PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE NOVELLOVSKÉHO KLIENTA MUSÍTE ZNÁT ADMINISTRÁTORSKÉ HESLO DO VAŠEHO POČÍTAČE
stejně tak si zjistěte JMÉNO (NÁZEV) POČÍTAČE a vaše přihlašovací jméno do Windows !! po instalaci je budete potřebovat

Pro přihlášení použijte vaše uživatelské jmého (stejné pro KOS, poštu,...) a heslo, ktere si nastavíte na: ** uzivatel.fd.cvut.cz ** - toto heslo je platne pouze pro tento systém !!

Na fakultní síťové disky se můžete kromě použití některého z FTP klientů dostat po instalaci novellovského klienta.

Odkaz na stáhnutí klienta můžete získat na adrese: http://net.fd.cvut.cz/download

Instalace::Dále postupujte podle instrukcí instalačního programu.


Po restartování počítače na Vás "vyskočí" okno s výzvou k přihlášení. Zaškrtněte políčko "workstation only" a přihlaste se Vaším lokálním účtem.Po naběhnutí systému byste měli v oznamovací oblasti systému vidět ikonu klienta. Ikona se může lišit podle verze klienta.

Na ikonu klienta klikněte pravým tlačítkem

Levým tlačítkem vyberete "Novell Client Properties" a provedete následující nastavení:

Tímto nastavením je zajištěno přihlašování do PC pouze lokálním účtem. K přístupu k síťovým diskům fakulty prověďte následující krok.

Přihlášení do fakultní sítě::Pokud byste nechěli, aby se Vám mapovaly disky jako ve škole (F:\ home ...), musíte si vypnout provádění přihlašovacího skriptu:


Ruční mapování disků::

Pokud náhodou neuvidíte nějaké adresáře z FDFS1 či FDFS2, tak se k nim musíte proklikat přes položku FADOP (např. "..neco_APP" - značí disk H:\, atd.)