Nastavení FTP na disk F:\

Vzdálený přístup na disk F:\ je v současné době možný jen pomocí FTP klienta. Doporučujeme použít FTP klienta Filezilla (podporované OS: Windows, Mac OS X, Linux). Ostatní nemusí podporovat vyžadované zabezpečení! Po nainstalování a spuštění programu vytvořte nové připojení volbou v textovém menu "Soubor\Správce míst..."

01-Vytvoreni noveho pripojeni (171K)

V následujícím dialogu klepněte na tlačítko "Nové místo", které si následně pojmenujte. Poté vyplňte jméno hostitele "ftp.fd.cvut.cz" a jako typ připojení vyberte "FTPES - přes explcitní TLS/SSL". Nakonec v poli Logon type přepněte na volbu Normální a zadejte stejné přihlašovací údaje jako do Novella.

02-Spravce mist-konfigurace (84K)

Po vyplnění všech údajů potvrďte a vyberte Spojit. Objeví se varování o neznámém certifikátu, které přijměte klepnutím na tlačítko OK.

03-Potvrzení certifikatu (109K)

Nyní jste připojeni na svůj disk F:\. Pro ukončení spojení klepněte na ikonu "Odpojení"

04-Pripojeno a odpojení (217K)