Tato stránka vypadá daleko lépe za použití webových standardů, ale to musíte mít nainstalovaný příslušný prohlížeč nebo povolené styly :-)


Obsah:

Info - nový uživatel (zaměstnanec i student):

PRVNÍ HESLO - Informace pro nově přijaté studenty ČVUT

Všichni studenti 1. ročníku bakalářského studijního programu musí absolvovat přípravný kurz "Seznámení s Informačními systémy ČVUT v Praze Fakulty dopravní", kde jsou detailně seznámeni s principy práce na síti FD (univerzitní IS, přihlašování k PC, změna hesla, fakultní pošta, fakultní disky, webová prezentace, vzdálený přístup, …)


 • PHISHING - Podvodné e-maily a jejich hrozba na síti FD
 • Pravidla používání počítačových učeben
 • Kamerový systém
  V každé počítačové učebně je z bezpečnostních důvodů umístěna kamera, která monitoruje celou místnost.
 • Vstup do počítačových učeben

  Vstup do počítačových učeben umožňuje Průkaz studenta ČVUT, kterým každý student musí povinně zaevidovat svůj příchod/odchod do/z učebny (viz. Pravidla používání počítačových učeben). Průkaz studenta vydává a aktualizuje Výpočetní a informační centrum ČVUT v Dejvicích. Průkaz si studenti musí nechat aktualizovat vždy na začátku školního roku po zápisu. Podrobnější informace naleznete na stránkách Vydavatelství průkazů.

 • Vyhrazený přístup
  • Výtah Florenc 4.patro Přístup do 4. patra je umožněn studentům a zaměstnancům na základě žádosti Katedry aplikované matematiky (K611).
  • Jazyková laboratoř Horská Mimo výuku jazyků je učebna volná pro vstup studentům.
 • Přihlašování do fakultní Novelovské sítě
  • Username
   • Každý student má automaticky generovaný username, který je jedinečný v ramci celého ČVUT a používá ho pro přístup do aplikací ČVUT (KOS, Usermap,...) ale i do aplikací na FD (Webmail, MMS, ...)
   • seznam nových username je vždy začátkem semestru na nástěnce v Konviktu v přízemí
  • Password - pro první přihlášení použijte heslo, které jste se dozvěděli při zápisu
   Změnu hesla můžete provést přes aplikaci uzivatel.fd.cvut.cz.
 • Aplikace ČVUT (KOS, Usermap, HelpDesk,...)

  Přihlásit se musíte pomocí username. Pokud máte na FD username např. novakjan do KOSu na webu se hlásíte jako novakjan.

  Tvorba/změna/zapomenutí hesla se řídí pravidly ČVUT.

 • E-mail na fakultě

  Každý student na FD má vytvořenu svojí e-mailovou schránku. E-mailová adresa je ve tvaru: username@fd.cvut.cz. Veškerá pošta v rámci fakulty (např. od vyučujících) Vám bude chodit výhradně na fakultní adresu!!! Pokud nebudete používat fakultní poštu, nastavte si přesměrování!! (viz. návod)

  Informace pro změnu hesla naleznete zde.

 • Přihlašování do intranetových aplikaci

  Každý student na FD má kromě hlavního účtu ČVUT, druhý účet pro přístup a využití fakultních Intranetových aplikací. Fakulta dopravní je součástí univerzity ČVUT, kde musí platit přísná bezpečnostní pravidla pro zabezpečení účtu. Proto byl vytvořen nový účet, který má s "hlavním" společný username, nemusí splňovat bezpečnostní pravidla ČVUT a slouží výhradně pro vnitřní potřeby fakulty.

  • Fakultní aplikace:
   • MMS - Aplikace MMS slouží pro rozesílání zpráv cílovým skupinám adresátů nebo i jednotlivcům. Zpráva může být odeslána jako email, ale zaměstnanci FD mohou zprávu poslat i formou SMS-ky všem, kteří mají v aplikaci MMS vyplněné číslo svého mobilního telefonu.
   • Board.fd - Intranetový portál
   • Konzultace.fd - Aplikace pro přihlašování (studenti) a vypisování (zaměstnanci) ke konzultacím.
   • Rozvrh.fd - Aplikace sloužící zaměstnancům definovat své požadavky na rozvrh.
  • Zřízení a obnovení uživatelského konta
 • Namapované disky - po přihlášení do fakultní sítě
  • Disk F:\ - osobní disk
   Zde si můžete ukládat svá osobní data.
   Adresář WWW je určen pro Vaše osobní webové stránky. Více na WWW-hosting.
  • "Disk H:\ - informační disk
   Na tomto disku najdete například adresář studenti, kam vyučující mohou dávat k dispozici studentům podklady a materiály.
  • "Disk I:\ - odkladací disk
   Tento disk slouží pro dočasné soubory. Proto není záruka, že Vám nikdo nesmaže Vaše dat! .
  • "Disk P:\ - disk určený pro webovou presentaci
   Jedná se vlastně o mapování adresáře F:\WWW, aby byl snáze přístupný. Více na WWW-hosting.
  • "Disk O:\ - disk určený pro ústavy, projekty, domény
   Přístup do speciálních webových adresářů - záleží na přístupových právech jaké adresáře uvidíte. Více na WWW-hosting.
 • Hlášení závad a připomínky

  Pokud budete mít připomínky nebo budete chtít nahlásit závadu, kontaktujte správce sítě nebo správce počítačových učeben pomocí aplikace HelpDesk ČVUT.